1. Каков е Вашиот облик на телото?
  A. СлабB. СреденC. Крупен

  2. Каква е Вашата тежина?

  3. Колкава е Вашата висина?

  4. Каква е структурата на Вашите коски?

  5. Каков е вашиот тен?

  6. Какво е Вашето општо чуство на кожата?

  7. Каква е текстурата на Вашата кожа?

  8. Дали се потите?

  9. Каква е бојата на Вашата коса?

  10. Каков е изгледот на Вашата коса?

  11. Каква форма има Вашето лице?

  12. Какви очи имате?

  13. Каков е Вашиот начин на размислување?

  14. Како трепкате со очите?

  15. Каков е обликот на Вашите образи?

  16.Каков е обликот на Вашиот нос?

  17. Какви се Вашите заби и непца?

  18. Какви се Вашите усни?

  19. Каква е формата на Вашиот врат?

  20. Каков е Вашиот граден кош?

  21. Каков стомак имате?

  22. Какви се Вашите нокти?

  23. Каков апетит имате?

  24. Кои вкусови кои Ви се допаѓаат?

  25. Која храна ја сакате?

  26. Каква е Вашата жед?

  27. Каква е Вашата дигестија?

  28. Каква е Вашата столица?

  29. Какво е Вашето спиење?

  30. Какви сонови сонувате?

  31. Каков е Вашиот говор?

  32. Каква е Вашата физичка активност?

  33. Каква е Вашата психичка активност?

  34. Колку сте емотивни?

  35. Каква е Вашата меморија?

  36. Колкава е Вашата моќ за сфаќање?

  37. Каква е Вашата верба во нештата?

  38. Каква е Вашата лутина?

  39. Дали е редовен и каков е количински Вашиот менструален циклус? (Прашање само за женскиот пол)

  40. Колкава е Вашата сексуална желба?

  41. Каква е Вашата толерантност на временските услови?

  42. Каква е Вашата животна ориентираност?

  43. Како се однесувате кон проблемите?

  44. Како донесувате одлуки?

  45. Каков е Вашиот социјален живот?

  46. Какво е Вашето лично однесување?

  47. Колкава е Вашата религиозна верба?

  48. Каква работа преферирате?

  49. Каква е Вашата ефикасност на работа?

  50. Какви се Вашите модни преферирања?